^-^ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2548 ^-^
 
หน้าหลัก
 
 
เพลงมาร์ชวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
  
  (คำร้อง –ทำนอง อาจารย์ชาญชัย คำสีแก้ว)               
   
 

          วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่    จุดประกายสร้างสรรค์การศึกษา
มุมานะสร้างอาชีพเพียรวิชา     หลายสาขาเปิดกว้างเพื่อชุมชน
สร้างสัมพันธ์ลือลั่นเราตระหนัก   สิ่งประจักษ์คือมั่นคุณธรรม
หมั่นศึกษาพากเพียรเป็นประจำ   ร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสังคม
วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้    ก้าวเดินสู่สังคมดั่งใจมั่น
มาตรฐานครูเต็มจรรยาบรรณ   เน้นสำคัญนักศึกษาเป็นคนดี
ร่มราชพฤกษ์กึกก้องแดนดิน  ยังไม่สิ้นถิ่นนี้ปัญญาไทย
สีเหลืองเลื่องชื่อจงภูมิใจ    หนองน้ำใสคือถิ่นของเรา
     วิทยาลัย …การอาชีพ … บ้านไผ่ …1…2                   

 
         
       
         
 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
113  หมู่ 2  ตำบลหนองน้ำใส   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท.์ 0-4327-2129 หรือ 0-4327-4355 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490
E-mail :bpic113@yahoo.co.th Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th